Stäng

Vi hjälper er med vibrationsmätning

Vi hjälper er med vibrationsmätning

InfraGeoTech utför vibrationsmätningar i samband med aktiviteter såsom pålning, sprängning, packning, schaktning och andra anläggningsarbeteten

Vibrationsmätnings-monitorering dygnet runt om tillåtna vibrationsgränser överskrids eller är på väg att överskridas. Detta kan vara avgörande för att minska skador på omgivningen

Vi utför även riskanalys och bullermätning, allt enligt Svensk standard

Med uppkopplad mätutrustning:

  • Hantera alla dina mätinstrument när som helst, var som helst
  • Exportera mätresultat i färdiga rapportmallar
  • Få en total överblick av dina projekt med uppdaterad kartvy
  • Ge beställare och intressenter anpassad åtkomst för projekt och data
  • Snabba larm via sms och e-post
  • Skapa rapporter med avancerad analys och anpassade datatabeller

BEHÖVER NI HJÄLP MED VIBRATIONSMÄTNING? 

Kontakta oss idag!