Stäng

Vi sponsrar organisationer, stiftelser och föreningar

KVINNOJOUREN OLIVIA

Infrageotech AB sponsrar Kvinnojouren Olivia i Håbo

Kvinnojouren Olivia erbjuder stöd till kvinnor som har blivit eller riskerar att utsättas för våld i en nära relation. De tillhör riksorganisationen Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i hela landet.
Kvinnojouren Olivia är en ideell partipolitisk obunden organisation och verkar i Håbo kommun sedan 1985.

 

NATTVANDRARNA

 

Infrageotech AB sponsrar Nattvandrarna

 

Nattvandrarna Sverige bildades 1989 och är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar. Det stöd som lämnas till Nattvandrarna, i form av sponsring, går till de som nattvandrar i välkända gula jackor.

 

NATUR & MILJÖBOKEN

 

 

Vi samverkar till en hållbar utveckling i vårt samhälle, vi har valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder, till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan.

 

AKTIV SKOLA

 

Infrageotech AB sponsrar Aktiv Skola

 

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. De brinner för de frågor de driver och vill bidra så mycket de kan för att skapa en bättre skola i Sverige. De har tagit hjälp av de kunnigaste personer de har hittat för att förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor. De har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.