Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Produktionsmätning

Vi erbjuder mätningstjänster inom bygg och anläggning. Behöver ni hjälp med utsättning på ett husbygge, eller...

 

VÅRA TJÄNSTER

Utstakning & Lägeskontroll

När du ska bygga nytt är det viktigt att byggnaden placeras rätt på tomten. Både plan- och höjdläget ska över...

 

VÅRA TJÄNSTER

Maskinstyrning

Behöver du hjälp med att ta fram modeller för maskinstyrning? Vi jobbar med alla maskinstyrningssystem som fi...

 

VÅRA TJÄNSTER

Laserscanning

Laserscanning lämpar sig i många olika typer av projekt, framförallt i projekteringsarbete och relationsinmät...

 

VÅRA TJÄNSTER

Drönarmätning

Mätning med drönare utvecklas i rask takt och det finns många olika användningsområden. Vi är stolta att kunn...

 

VÅRA TJÄNSTER

Projektering

Projektering är det viktiga förberedelsearbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Vi har många års erfare...

 

VÅRA TJÄNSTER

Projekterings-inmätning

Ett korrekt kartunderlag är en förutsättning för lyckad projektering. Därför är projekteringsinmätning ett så...

 

VÅRA TJÄNSTER

Mängdreglering

Hur stora massor ska schaktas bort, eller hur stora volymer berg sprängdes egentligen bort? Det är viktig att...

 

VÅRA TJÄNSTER

Byggnätsetablering

Ett byggnät är en form av stomnät som upprättats för ett byggprojekt. Det kan ha varierande storlek och använ...