Stäng

Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Mättekniker/Utsättare

Vi erbjuder mättekniker inom många olika områden, t.ex. sjömätning, mängdreglering, laserskanning eller stomnät.

VÅRA TJÄNSTER

Produktionsmätning

Vi erbjuder mätningstjänster inom alla typer av projekt. Från projektering till och relationsinmätningar.

VÅRA TJÄNSTER

Utstakning & Lägeskontroll

Vi hjälper dig genom hela processen från utstakning till lägeskontroll, och ser till att huset hamnar precis där det ska vara.

VÅRA TJÄNSTER

Maskinstyrning

Vi jobbar med alla maskinstyrningssystem som finns på marknaden, och är experter på att ta fram modeller efter dina önskemål.

VÅRA TJÄNSTER

Laserscanning

Laserskanning lämpar sig för inmätningar där man vill maximera detaljrikedomen, men minimera arbetstimmarna.

VÅRA TJÄNSTER

Sjömätning

Vi utför mätningar under vattnet! Vi hjälper till från projektets inledande steg till färdiga relationshandlingar.

VÅRA TJÄNSTER

Projektering

Projektering är det viktiga förberedelsearbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

VÅRA TJÄNSTER

Projekterings-inmätning

För att kartunderlaget ska bli korrekt så är projekteringsinmätning ett viktigt moment av ett bygg- eller anläggningsprojekt.

VÅRA TJÄNSTER

Mängdreglering

Det är viktig att ha koll på mängderna i ett anläggningsprojekt. Både för planeringens skull och ur den ekonomiska aspekten.

VÅRA TJÄNSTER

Stomnät & Byggnätsetablering

Stomnätet är ett nät av mätpunkter som används som utgångspunkt för utsättning och inmätning.

VÅRA TJÄNSTER

Monitorering

Vi kan hjälpa er med rörelsemonitorering, t.ex. i samband med pålning, sprängning, packning eller schaktning.

VÅRA TJÄNSTER

Miljötekniska utredningar

Vi utför bl.a. provtagningsprogram, tillståndsansökningar, miljötekniska rapporter och kontrollprogram föroreningar.