Stäng

Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Mättekniker/Utsättare

Hos InfraGeoTech hittar ni professionella mättekniker med fokus på teknik, kompetens och kvalitet.

En...

 

VÅRA TJÄNSTER

Produktionsmätning

Vi erbjuder mätningstjänster inom bygg och anläggning. Behöver ni hjälp med utsättning på ett husbygge, eller...

 

VÅRA TJÄNSTER

Utstakning & Lägeskontroll

När du ska bygga nytt är det viktigt att byggnaden placeras rätt på tomten. Både plan- och höjdläget ska över...

 

VÅRA TJÄNSTER

Maskinstyrning

Behöver du hjälp med att ta fram modeller för maskinstyrning? Vi jobbar med alla maskinstyrningssystem som fi...

 

VÅRA TJÄNSTER

Laserscanning

Laserscanning lämpar sig i många olika typer av projekt, framförallt i projekteringsarbete och relationsinmät...

 

VÅRA TJÄNSTER

Sjömätning

InfraGeoTech hjälper dig med sjömätning och visualisering av bottenförhållanden. Med vårt multibeam-ekolod sa...

 

VÅRA TJÄNSTER

Projektering

Projektering är det viktiga förberedelsearbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Vi har många års erfare...

 

VÅRA TJÄNSTER

Projekterings-inmätning

Ett korrekt kartunderlag är en förutsättning för lyckad projektering. Därför är projekteringsinmätning ett så...

 

VÅRA TJÄNSTER

Mängdreglering

Hur stora massor ska schaktas bort, eller hur stora volymer berg sprängdes egentligen bort? Det är viktig att...

 

VÅRA TJÄNSTER

Stomnät & Byggnätsetablering

Ett byggnät är en form av stomnät som upprättats för ett byggprojekt. Det kan ha varierande storlek och använ...

 

VÅRA TJÄNSTER

Vibrationsmätning

InfraGeoTech utför vibrationsmätningar i samband med aktiviteter såsom pålning, sprängning, packning, schaktn...

 

VÅRA TJÄNSTER

Miljötekniska utredningar

Idag bebyggs ofta områden på mer eller mindre förorenad mark. Kopplat till förprojekteringar och vid kontroll...