Stäng

Tomteboda, Solna

Tomteboda, Solna

Delar av den gamla postterminalen i Tomteboda har byggts om till bussterminal. Ett omfattande och komplext projekt. Vi har hjälpt till med utsättningsarbeten från 2018 fram till färdigställandet våren 2021.