Stäng

Mätuppdrag inom bygg och anläggning

Mätuppdrag inom bygg och anläggning

Ett bygg- eller anläggningsprojekt består av många olika faser, och vi kan hjälpa till under hela processen. Från projektering och projekteringsinmätning i startskedet till lägeskontroller och relationsinmätningar i slutskedet av projektet. Vi erbjuder mätningstjänster inom alla typer av bygg- och anläggningsprojekt.

Byggmätning

De flesta byggprojekt kräver någon form av utsättning. Allt från enkla villor till större nybyggnationer som flerbostadshus, skolor och lagerhallar. Vi hjälper också till med större och mer komplexa projekt så som arenor olika typer av industribyggnader.

I nybyggnation kan vi hjälpa till i många delar av projektet. I arbetet med grunden ser vi till att pålar och grundelement hamnar rätt, och tar fram tydliga redovisningar för pålinmätning och lägeskontroll. Höjderna på plattan avvägs med millimeterprecision. När stommen ska sättas upp kan vi sätta ut väggar, rör, ventilation osv. Allt efter kundens önskemål.

Infrastruktur

Vi hjälper också till med mätning på infrastrukturprojekt där nya vägar ska anläggas och nya ledningar ska läggas. Vi utför mängdregleringar och relationsinmätningar för att ha stenkoll på både ekonomi och att allt byggs enligt bygghandlingarna.

Sjömätning

Vill du veta hur det ser ut på havets botten? Med vår avancerade, obemannade mätbåt kan vi göra många typer av mätningar i vattnet. Vi kan mäta in botten och skapa noggranna 3D-modeller. Vi kan hitta ledningar och vrak m.m. Vi kan undersöka bottens hårdhet, samt kontrollera säker passage för sjöfart. Läs mer

Monitorering

I vissa skeden av ett byggprojekt kan noggrann bevakning behövas. T.ex. vid sprängning, pålning, tunnelarbeten eller andra riskfyllda projekt. InfraGeoTech utför monitorering med ett modernt och pålitligt system – ständigt uppkopplat. Övervakningen pågår dygnet runt och vi kan snabbt larma när gränserna överskrids och på så sätt minimera skador. Läs mer

BEHÖVER NI HJÄLP MED PRODUKTIONSMÄTNING? 

Vi har många års erfarenhet inom alla typer av produktionsinmätning och sätter stor heder i att göra våra kunder så nöjda som möjligt. Kontakta oss idag!