Stäng

Stundenternas, Uppsala

Stundenternas, Uppsala

Sportfastigheter är byggherre för projektet som bland annat omfattar ny fotbollsarena. IN3PRENÖR är totalentreprenör och anlitar InfraGeoTech för mätsamordning samt all mätning. Allt markarbete gick via Frijo AB.

InfraGeoTech har ansvar för all mätning vid byggnationen. Allt från stomnätsetablering till utsättning för anläggningsarbete och byggnad.