Stäng

Stationslunden, Bålsta

Stationslunden, Bålsta

Stationslunden är beläget i Bålsta, Håbo kommun. NCC är byggherre för projektet och handlar om nybyggnation av fem huskroppar med 104 bostadsrätter och 284 hyresrätter.

Byggstart skedde under sommaren 2020 och inflyttning sker successivt från och med 2021. Projektet beräknas vara färdigställt runt årsskiftet 2022/2023.

Vy från hus 2,mot snart färdiga hus 1