Stäng

Oljekajen och Cementakajen i Västerås hamn

Oljekajen och Cementakajen i Västerås hamn

Västerås hamn utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och godsvolymer. Vi hjälper till med flera olika projekt, både i Västerås och hamnen i Köping. Vi har bland annat varit med och byggt hamnmagasin, men det mest omfattande projektet är i Oljehamnen där Oljekajen och Cementakajen har byggts om.

Projektet har pågått från 2018 till 2021, och vi har stöttat Svenska Tungdykargruppen med bland annat utsättning, inmätningar, mängdberäkning och projektering.

Projektet har varit komplext och utmanat oss på ett annorlunda sätt. Dels med anledning av att många konstruktioner byggdes i vattnet, vilket gör det svårare att markera våra utsättningar.

Vi har fått hitta kreativa lösningar för markering, men också utövat utsättning i realtid. Där till exempel lutande pålar har satts ut samtidigt som de borrats. Där gäller det att hålla tungan rätt i mun för att det ska bli så rätt som möjligt.

Hamnen har varit i drift under hela byggtiden. Det har inneburit att allt arbete pausats i perioder, och varvats med desto mer intensiva jobbdagar. Vi har fått rycka in under både kvällar, helger och nätter. Det är ovanligt för oss, men en kul utmaning!