Stäng

Sätra, Västerås

Sätra, Västerås

Under 2022 och 2023 har vi stöttat SVEAB med arbetet att förbereda infrastrukturen för Västerås nya stadsdel Sätra. Projektet innebar att anlägga nya vägar, gator och rondeller samt dra ledningar för vatten och avlopp, el, fiber, fjärrvärme m.m.

Vi har haft en mättekniker och en mätchef på plats och stöttat med mängdreglering, många typer av mätarbeten, framtagning av maskinmodeller bl.a.