Stäng

Utstakning & Lägeskontroll

Utstakning & Lägeskontroll

När du ska bygga nytt är det viktigt att byggnaden placeras rätt på tomten. Både plan- och höjdläget ska överensstämma med bygglov eller startbesked. Vi hjälper dig genom hela processen från utstakning till lägeskontroll, och ser till att huset hamnar precis där det ska vara.

Lägeskontrollen ska vara utförd innan ni får börja nyttja huset. Vi kan göra detta i god tid, så fort grunden är på plats.

Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. 

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom området. Välkommen att kontakta oss för utstakning och lägeskontroll av ditt husbygge eller tillbyggnad.

BEHÖVER NI HJÄLP MED UTSTAKNING ELLER LÄGESKONTROLL?

Tveka inte att kontakta oss!