Stäng

Skeppsholmen, Stockholm

Skeppsholmen, Stockholm

Statens fastighetsverk har gjort flera undersökningar som visar att Skeppsholmsbrons grundläggning är skadad. Man ska gjuta betong runt de sex brostöden. Produktionen kommer delas upp i två etapper, där varje etapp innefattar tre brostöd.
Här hjälper vi till med avvägning av brostöden under arbetets gång. Det är viktigt att veta dagligen hur mycket dessa rör på sig. 
Vi hjälper även till med relationsinmätning av fundamenten som är gjutna under vattnet och redovisar inmätningen. Detta genomförs genom sjömätning av botten och fundament.
Detta arbete är i samarbete med SUAB.