InfraGeoTech mät & projektering AB
  • Välkommen till InfraGeoTech
  • Kontakta oss idag!
  • Mätteknik & Projektering

Läs mer om vad vi erbjuder

Vad vi erbjuder

Detta kan vi hjälpa dig med! Hör av dig till oss.

Mätuppdrag

Projektering

Kontroller och

besiktningar

Utredningar

Byggmätning

      - Infrastruktur

      - Bygg

      - Anläggning

      - Spår

      - Industri

Projekteringsinmätningar

3D-scanning

Volymberäkning

Terrängmodeller

Stomnät

Areaberäkningar

Väg/Gata

VA

Mark/Landskap

Beräkning dagvattenflöden

Dimensionering DV-anläggningar

Kontrollmätningar

Entreprenadbesiktningar

Mängdreglering

Areaberäkningar

Dagvattenutredningar

Geofysiska undersökningar av mark

Geotekniska undersökningar

Miljötekniska utredningar

OM OSS

InfraGeoTech AB erbjuder tjänster inom mätteknik, projektering och projektledning med fokus på teknik, kompetens och kvalitet.

 

Bolaget grundades 2014 av VD Malin Bergman Solming och Jonas Everstig i Bålsta, strax norr om Stockholm. Idag har InfraGeoTech AB kontor i Bålsta, Västerås och Uppsala, drygt 20 anställda och verkar i hela Stockholms- och Mälardalsområdet.

 

Vår affärsidé är att skapa mervärde för våra medarbetare, ägare och kunder och att bidra till att effektiva och kvalitativa tjänster utför inom bygg- och anläggningssektorn. Detta uppnår vi genom tillhandahållande av bred kompetens inom mät- och projekteringsområdet.

 

Vår strävan är att samtliga medarbetare ska vara effektiva, motiverade och lösningsorienterade. Vi uppnår detta genom stora möjligheter till att påverka sitt arbete samt att förbättra och utveckla sin kompetens och sina kunskaper.

 

Vi arbetar idag efter ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHASAS 18001. InfraGeoTech har kreditrankning AA, det vill säga god kreditvärdighet.

LEDNING

MALIN BERGMAN SOLMING

malin@infrageotech.se

073-088 32 34

VD och grundare av InfraGeoTech

 

Civilingenjör Tekniskt Lantmäteri, KTH.

JONAS EVERSTIG

jonas@infrageotech.se

073-663 52 34

Områdesanvsvarig Norra Stockholm och delägare InfraGeoTech

 

Högskoleingenjör Bygg,

Uppsala Universitet

MATILDA STENBACKA

matilda@infrageotech.se

073-749 32 34

Områdesansvarig Södra Stockholm

 

Högskoleingenjör lantmäteri, Högskolan Gävle

Projekt

Se några av våra tidigare uppdrag.

Verksamhetsstyrning

InfraGeoTech värnar om den personliga integriteten och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig användning. All behandling av personuppgifter inom InfraGeoTech sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla i maj 2018. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Integritetspolicy som du hittar här.

 

Vidare arbetar InfraGeoTech utifrån ett processorienterat, integrerat verksamhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vårt verksamhetsledningssystem ska verka för företagets långsiktigt hållbara utveckling.

 

Syftet med systemets processer och styrdokument är att underlätta, stödja och ständigt förbättra utförandet av vårt arbete, till nytta både för oss och för våra kunder.  Samtidigt ska systemet fungera som en plattform för spridande av kunskap – såväl internt som externt. Målet är att minimera antalet styrdokument - rutiner, instruktioner och kunskapsdokument – och istället fokusera mer på individen och dennes kompetens.

 

Nedan finns länk till verksamhetsledningssystemet:

 

Se online här

eller

ladda ner Powerpoint här

 

 

Media

KONTAKTA OSS

Tveka in att höra av dig  till oss!

info@infrageotech.se

 

InfraGeoTech mät & projektering i Mälardalen AB

 

Besöksadresser:

Dragrännan 2B lokal 4

746 50 Bålsta

 

Kungsängsvägen 31b

753 23 Uppsala

 

Sjöhagsvägen 6

 721 32 Västerås

 

 

Postadress:

Prästgårdvägen 1, 746 37 Bålsta

 

Telefon:

0171 - 42 82 61

 

Org.nr: 556954-4108

 

Skickar meddelande...

The server encountered an error.

Meddelande skickat.

InfraGeoTech 2018 | Producerad av Nyléns Reklam